Lime technologies tarjoaa CRM-palvelut autoalan yrityksille

Lime technologies tarjoaa CRM-palvelut autoalan yrityksille

8th lokakuu 2022 Off By kia

Autoalalla kilpailu on kovaa ja alan yritysten on erityisen tärkeää tuntea asiakkaansa läpikotaisin ja pitää heidät tyytyväisinä. Lime technologies on hyvä kumppani autoalan yritykselle, sillä se auttaa yritystä pitämään asiakkaansa tyytyväisinä. Kerromme sinulle tässä artikkelissa, kuinka Lime technologies onnistuu tässä tehtävässä.

Tunne asiakkaasi

Jotta autoalan yritys voisi palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin, tulee sen tuntea asiakkaansa kuin omat taskunsa. Nykyaikana erilaiset asiakkuudenhallintaohjelmat eli CRM-ohjelmat voivat auttaa autoalan yritystä keräämään kaikki tärkeät asiakastietonsa sähköiseen muotoon yhteen paikkaan, josta ne ovat helposti ja nopeasti löydettävissä aina kun asiakas ottaa yhteyttä yritykseen. Alan konkari Lime technologies tarjoaa autoalan yrityksen käyttöön laadukkaan, juuri kyseiselle yritykselle räätälöidyn CRM-ohjelman ja auttaa näin yritystä ottamaan asiakkuutensa haltuun.

Kun asiakas tekee yrityksessä ostoksia, tilaa autoalan yrityksen uutiskirjeen tai vastaa yrityksen järjestämään kyselyyn, alkaa asiakkaasta kertyä yritykselle arvokasta tietoa esimerkiksi asiakkaan ostokäyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Tämän tiedon valossa yritys voi luoda asiakkaistaan profiileja, joiden avulla esimerkiksi uutiskirjeiden ja tarjousten kohdentaminen on entistä helpompaa ja tehokkaampaa. Jos esimerkiksi on tiedossa, että asiakas vaihtaa autonsa kolmen vuoden välein ja suosii tiettyä automerkkiä, kannattaa hänelle ehdottomasti mainostaa kyseisen automerkin tarjousta juuri ennen kuin kolmen vuoden vaihtoväli tulee täyteen. Tällöin mainoksella on tavallista paremmat mahdollisuudet osua ja upota. Tehokkaiden automaattisten järjestelmien ansiosta autoliikkeen ei suinkaan tarvitse itse muistaa uutiskirjeen lähettämisajankohtaa, vaan järjestelmä lähettää uutiskirjeen automaattisesti, kunhan tietyt tiedot on syötetty asiakkaan tietoihin.

Mitä paremmin autoalan yritys tuntee asiakkaansa, sitä todennäköisemmin se pystyy palvelemaan häntä asiakasta miellyttävällä tavalla. Tämä puolestaan johtaa siihen, että yrityksellä on todennäköisesti tavallista enemmän tyytyväisiä asiakkaita, jotka kertovat hyvistä kokemuksistaan myös muille potentiaalisille asiakkaille. Ellei autoalan yrityksellä ole käytössään tehokasta CRM-järjestelmää, tapahtuu helposti aivan päinvastoin: yhä useammat asiakkaat ovat todennäköisesti tyytymättömiä yrityksen palveluihin ja kertovat huonoista kokemuksistaan jopa useammille potentiaalisille asiakkaille kuin tyytyväinen asiakas olisi kertonut hyvistä kokemuksistaan. Näin CRM:n hyödyt tai haitat kertautuvat nopeasti moninkertaisiksi riippuen siitä, kuinka autoalan CRM on hoidettu.

Nopeuta asiakaspalvelua

Tehokas CRM auttaa nopeuttamaan autoalan yrityksen asiakaspalvelua. Modernia elämää leimaa nopea tahti ja hektisyys ja myös autoalan yrityksen asiakas odottaa yleensä saavansa mahdollisimman nopeaa ja tehokasta palvelua. Kun asiakkaan tiedot löytyvät CRM-järjestelmän avulla helposti ja nopeasti yhdestä paikasta, nopeutuu asiakaspalvelu huomattavasti ja monia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä voidaan jopa automatisoida. Nopea asiakaspalvelu on jälleen yksi osatekijä, joka auttaa takaamaan asiakkaiden tyytyväisyyden!